miércoles, 3 de febrero de 2016

Convenio Párodos, Institut Balear de Teatre Clàssic - Universitat de les Illes BalearsJoan Carles Simó, president de Pàrodos, Institut Balear de Teatre Clàssic, i el doctor Llorenç Huguet, Rector de la Universitat de les Illes Balears, signaran un conveni per desenvolupar la cooperació en els camps de la formació d’estudiants, la divulgació cultural i la investigació entre ambdues institucions en l’organització del Festival de Teatre Grecollatí de les Illes Balears i el Festival Maremagnum.
La cooperació entre ambdues institucions inclou la promoció i difusió dels textos teatrals d’autors grecollatins; seminaris, col·loquis i simposis al voltant del teatre clàssic i la cultura clàssica; estudis conjunts d’investigació; col·laboració en l’organització d’activitats (en concret del Festival de Teatre Grecollatí de les Illes Balears); activitats de difusió de la cultura clàssica i de conservació del patrimoni; entre d’altres.

No hay comentarios:

Publicar un comentario